Logo KIN

LVAD trombose


Left Ventricular Assist Device - deteksjon av trombose

Samarbeidspartnere

Teknologi- og innovasjonsklinikken, Akuttklinikken, Hjerte-, lunge- og karklinikken og Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo (UiO)


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2015 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk, Behandlingsvalg

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson