Logo KIN

WINNOW


WINNOW - Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

Finansiert av Norges forskningsråd under IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon. Styres av eier ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus (tildelt: 16,1 MNOK).

Lær mer om prosjektet via PROSJEKTBANKEN.

Samarbeidspartnere

NTNU

Formål

Målet med WINNOW var å utvikle en trådløs lavenergi kommunikasjonsteknologi som kunne brukes mellom flere trådløse medisinske implantater. En av de medisinske applikasjonene vi arbeidet med, var et trådløst hjerte pacemaker system med flere isolerte komponenter for å gjøre det mulig for komponentene å bruke sensorer og kommunikasjonssystemet til å koordinere funksjonene og dermed føre til en synkronisert og effektiv hjertefunksjon. Vi vurderte og arbeidet med forskjellige kommunikasjonssystemer, både elektriske- og molekylære.

Vi studerte bruk av radiofrekvens- og galvanisk- kommunikasjon og definerte forskjellige, effektive kommunikasjonsparametere for de to metodene. Viktige optimiseringsmål for trådløs kommunikasjon i kroppen er fysisk størrelse av implantater og energiforbruk. For å studere dette har vi undersøkt transmisjonslinken mellom implantater som ble lagt inne i hjertet; i høyre atrium og ventrikkel, men også mellom implantatene inne i hjertet og et subkutant plassert implantat.

Våre initielle resultater har vist oss at kvaliteten på linken er avhengig av blodvolum, blodtrykk og antenneorientering som avhenger av hjerteslagene. Denne komplekse avhengigheten representerer en betydelig utfordring når det gjelder optimalisering av antenne parametere.


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2017 - 2022

Kategorier

Fokusområde:

Type helsetjeneste:

Type data:

Datakilde:

Planlagt sluttfase:

Oppgave:

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson