Logo KIN

LVAD - strømmåling


Kan Left Ventricular Assist Device (LVAD) strømmåling detektere pumpetrombose?

Samarbeidspartnere

Teknologi- og innovasjonsklinikken, Hjerte-, lunge- og karklinikken og Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2018 - 2024

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Diagnostikk

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson