Logo KIN

QUAKE II


QUAKE II - en EPJ-database for utvikling av KI-verktøy

Kort fortalt innebærer dette prosjektet å opprette en database, kalt QUAKE II, bestående av journaldata for pasienter ved Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken (K3K) ved UNN. Data fra QUAKE II kan dernest brukes i underprosjekter med formål innen kvalitetssikring, forskning, utvikling og innovasjon jamfør beskrivelsen av formål under. QUAKE II skal forvalte databasen og skal utlevere opplysninger til underprosjekter som oppfyller vilkårene i databasens vedtekter, samt vilkår i dispensasjoner/tillatelser som QUAKE II etableres på grunnlag av.

Formålet med prosjektet og den planlagte databasen er tredelt:

1. Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring:

 • undersøke kvaliteten på behandling og diagnostikk ved Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken ved UNN HF (K3K-klinikken),
 • bidra til bedre kvalitet på helsehjelp og diagnostikk til pasienter i klinikken,
 • utvikle/bedre kvaliteten på forebyggende tiltak som ytes eller tilbys til pasienter i klinikken, og
 • utvikle nye forebyggende tiltak eller andre fremgangsmåter for å bedre ta i bruk tilgjengelig informasjon i det enkelte behandlingsforløp eller på administrativt og organisatorisk nivå;

2. Forskning:

  • klinisk forskning ved å fremme og gi grunnlag for helseforskning for å fremskaffe ny kunnskap om sykdomsårsaker, diagnoser, forløp, behandlingseffekter, komplikasjoner, effekten av forebyggende tiltak, samt annen kunnskap om helse og sykdom som kan fremskaffes gjennom forskning;
  • Grunnforskning ved å fremme og gi grunnlag for å utvikle, forbedre og fremskaffe kunnskap om ulike metoder for analyse av informasjon, for eksempel ved bruk av modeller basert på statistiske metoder, maskinlæring, dyplæring eller lignende;

  3. Utvikling og innovasjon:

   • legge til rette for utvikling og testing av kliniske beslutningsstøtteverktøy, herunder beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens, med tiltenkt bruksområde innenfor utredning, diagnostikk, prognostikk, behandling, forebygging og samvalg.

   Ekstern lenke til prosjektet

   https://www.spki.no/prosjekter/quake-ii-ny-epj-database/


   Pågående prosjekt

   Prosjektperiode

   2023 - 2030

   Kategorier

   Fokusområde:

   Klinisk

   Type helsetjeneste:

   Spesialist

   Type data:

   Sensordata, Fritekst, Strukturerte data

   Datakilde:

   Journal

   Planlagt sluttfase:

   FoU

   Oppgave:

   Forebygging, Diagnostikk, Behandlingsvalg

   Prosjekteier

   Universitetssykehuset Nord-Norge

   Helseregion

   Helse Nord

   Kontaktperson