Logo KIN

Strukturering av fenotypedata


Fenotyping for rekvirering av genetiske analyser ved arvelige tilstander - strukturering av fenotypedata fra tekst

AMG utvikler en løsning for å forenkle og forbedre rekvisisjonsprosessen for genetiske analyser. Prosjektet bygger rundt en løsning med kunstig intelligens til å tolke tekst og gjøre om til Human Phenotype Ontology (strukturerte fenotypedata) som muliggjør raskere og mer presis rekvirering av genetiske analyser. Støtte til å fylle ut HPO-termer vil øke sannsynlighet for utfylling av skjemaet, og dermed lette diagnostikken ved å spare tid og øke sannsynlighet for rett test og dermed rett diagnose.

Prosjektet utvikler et forslag til en nasjonal skybasert løsning.


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Fritekst

Datakilde:

Journal

Planlagt sluttfase:

FoU

Oppgave:

Diagnostikk

Prosjekteier

OUS, Avd. for medisinsk genetikk

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson