Logo KIN

Maskinlæring - ECMO data


Maskin læring - ekstrakorporal membranoksygenerings data (ECMO data) - deteksjon av hypovolemi


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering

Oppgave:

Forebygging, Diagnostikk, Behandlingsvalg

Prosjekteier

OUS

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson