Logo KIN

KI for kartlegging av organer fra CT-bilder


Samarbeidspartnere

St. Olavs Hospital

Formål

Redusere tidsbruk til opptegning av organer samt øke kvaliteten.

Effekt/kvalitetsmål

Mer tid til behandling av pasienter, grundigere undersøkelser og mulighet for utvikling av nye behandlinger.

Problemstilling

Det tas over 100 unike bilder av kroppen i en CT-undersøkelse. Tidligere ble hvert organ og hver struktur tegnet inn manuelt. Dette er svært tidkrevende og kan ta opptil en hel arbeidsdag.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.nrk.no/mr/alesund-sjukehus-og-st.-olavs-hospital-bruker-kunstig-intelligens-i-stralebehandling-mot-brystkreft-1.15882436


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2021 - 2030

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Bilder

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Behandlingsvalg

Pasientgruppe

Kreftpasienter (bryst, prostata)

Prosjekteier

Sykehuset i Ålesund

Helseregion

Helse Midt

Kontaktperson