Logo KIN

CoSeM


Computational Sepsis Mining and Modelling

Samarbeidspartnere

St. Olav HF, Geminisenter for Sepsisforskning, https://www.sepsis.no/, Helse Nord-Trøndelag HF, BigMed

Formål

Fenotyping og karakterisering av pasienter med økt risiko for blodstrømsinfeksjoner og sepsis. Effekten er forebyggende og presise tiltak for å redusere risiko, f.eks. selektivt forebyggende antibiotikabehandling, sen katetrisering mv.

Effekt/kvalitetsmål

Sykelighet, dødelighet.

Problemstilling

Massiv analyse av fritekst og strukturerte data fra journal, lab og intensivbehandling for en stor kohort av pasienter med mistenkt blodstrømsinfeksjon, for å detektere svake signaler knyttet til infeksjoner, infeksjonsrelaterte inngrep (katetrisering) og begynnende blodstrømsinfeksjon.

Bruk av NLP, ML, datavisualisering.

Ekstern lenke til prosjektet

https://www.ntnu.edu/cosem


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2025

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk, IKT-infrastruktur/datatilgang, Kompetanseutvikling

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Sensordata, Fritekst, Strukturerte data, Annet

Datakilde:

Journal, Register

Planlagt sluttfase:

FoU, Testing og validering, Implementering

Oppgave:

Forebygging, Diagnostikk

Pasientgruppe

Pasienter med negativt eller positivt funn av staph aureus

Pasientvolum/datamengde

35000

Prosjekteier

NTNU

Helseregion

Helse Midt

Kontaktperson