Logo KIN

Prioritering av genetiske varianter


Kunstig intelligens for prioritering av varianter til genetisk analyse

Gjennom BigMed-prosjektet har Avd. for medisinsk genetikk (AMG) utviklet et verktøy for prioritering av genetiske varianter i helgenomanalyser –EllA. Ved å bruke kunstig intelligens ønsker man å forbedre denne prioriteringen for å kunne gi raskere og sikrere diagnoser.


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2020 - 2030

Kategorier

Fokusområde:

Klinisk

Type helsetjeneste:

Spesialist

Type data:

Strukturerte data

Datakilde:

Annet

Planlagt sluttfase:

Implementering

Oppgave:

Diagnostikk

Prosjekteier

OUS, Avd. for medisinsk genetikk

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson