Logo KIN

Automatisk deteksjon av polypper


Utvikling av sanntids automatisk deteksjon av polypper ved kolonoskopi

Et innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst RHF og styrt av eier ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF (tildelt: 500 000 NOK).


Pågående prosjekt

Prosjektperiode

2018 - 2020

Kategorier

Fokusområde:

Type helsetjeneste:

Type data:

Datakilde:

Planlagt sluttfase:

Oppgave:

Prosjekteier

Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF

Helseregion

Helse Sør-Øst

Kontaktperson