Logo KIN

Arvid Lundervold


Universitetet i Bergen

Arvid Lundervold (BSc, MD, PhD) er professor i medisinsk informasjonsteknologi og fysiologi ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen og professor II i beregningsorientert radiografi ved Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet. ​​

​​Hans forsknings-, veilednings- og undervisnings-aktivitet er hovedsaklig rettet mot nevrobiologi, beregningsorientert medisin, maskinlæring og data-analyse, med fokus på medisinsk bildebehandling, nevroinformatikk og fysiologisk modellering.

​​Sammen med Alexander Selvikvåg Lundervold leder han en forskningsgruppe innen beregningsorientert medisin og maskinlæring ved Mohn Medical Imaging and Visualization Center i Bergen (https://mmiv.no).

Kontakt: email hidden; JavaScript is required

​​En mer detaljert beskrivelse finnes her: https://www.uib.no/en/persons/Arvid.Lundervold, her: https://github.com/arvidl og her: https://scholar.google.com/citations?user=HqmyBUUAAAAJ&hl=en


Arvid Lundervold
Arvid Lundervold, Universitetet i Bergen