Logo KIN

Finn Henry Hansen


Helse Nord RHF

Finn Henry Hansen er senior rådgiver i Helse Nord RHF. De siste årene har han hatt særlig ansvar for samhandling, e-helse og nasjonale kvalitetsregistre, men har tidligere ellers hatt bredt ansvar innen en rekke felt av helsetjenesten.

Hansen er utdannet statsviter og har jobbet med helsetjenesten i hele sin yrkeskarriere, både som forsker og leder. Hansen har vært tilknyttet Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Bodø, har hatt forskningsopphold ved University og Wisconsin-Madison og Stanford University, og har hatt flere opphold i National Health Service i England.

Han var fylkeshelsesjef i Hordaland 1991-97, fylkeshelsesjef i Nordland 1997-2000, forskningssjef i SINTEF 2000-2001, og har siden siden 2002 inngått i ledelsen i Helse Nord RHF, de fleste av disse årene som stedfortreder for adm.direktør. Hansen har ledet og deltatt i en rekke nasjonale og regionale utvalg og arbeidsgrupper innen helsetjenesten. De siste 8 årene har han vært medlem av styringsgruppen for Nasjonalt senter for telemedisin (2011-2015) og Nasjonalt senter for e-helseforskning (2016-2019).

Kontakt: email hidden; JavaScript is required


Finn-Henry Hansen
Finn-Henry Hansen, Helse Nord RHF