Logo KIN

Jan Nygård


Kreftregisteret

Dr. Jan F. Nygård tok sin ingeniørgrad i kybernetikk ved Høgskolen i Oslo i 1991, mellomfag i statsvitenskap (1998) og doktorgrad i epidemiologi (2005) ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo fra 1992 til 1998, og fra 1999 ved Kreftregisteret. Fra 2007 er han leder for Registerinformatikkavdelingen. Hans forskningsinteresse ligger i tverrsnittet mellom big dataanalyse/maskinlæring,personvern, sikker databehandling og epidemiologi. Han har publisert mer enn 40 originale forskningsartikler i fagfellevurderte tidsskrifter, og veiledet MSc- og PhD-studenter fra informatikk og medisinske fakulteter. Han sitter i flere referanse- og styringskomiteer. Fra juli til desember 2017 var han gjesteforsker ved Institute for Applied Scientific Computing ved Lawrence Livermore National Laboratory. Nåværende prosjekt inkluderer “SmartMed - Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain”, “AIT4CR - AI-based testing of Cancer Registry Systems, and “Intelligent and personalized solutions for cancer screening”.

Kontakt: email hidden; JavaScript is required


Jan Nygård
Jan Nygård, Kreftregisteret