Logo KIN

Ulf Sigurdsen, Nestleder KIN


Helse Sør-Øst RHF

Leder for e-helse med følgende funksjoner: digital innovasjon, e-helseforskning, drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, IKT-konseptutredninger og virksomhetsarkitektur inkludert medisinsk teknologi.

Kompetanse og erfaring: Lege og siviløkonom. Bakgrunn innen primærhelsetjeneste og ortopedisk kirurgi. Doktorgrad i beinbruddkirurgi. Drevet med basalforskning og klinisk forskning. Arbeidet med IKT i 14 år og de siste 7 i spesialisthelsetjenesten.


Ulf Sigurdsen
Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF