logo

Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning til departementet

Report Abstract

Denne rapporten er svar på Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Direktoratet for e-helse i tillegg til tildelingsbrev nr. 3, 26. april 2019.

Oppdraget er knyttet til å gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i konsept 7, felles kommunal journalløsning med helhetlig samhandling, og utarbeide sentralt styringsdokument i tråd med statens prosjektmodell.

Konseptet har fått arbeidsnavnet Akson. Planen er at Sentralt styringsdokument skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2) våren 2020.

Direktoratet for e-helse har utført oppdraget i samarbeid med sektoren og med stort bidrag fra KS og kommunesektoren, utøvende helsepersonell, pasientog brukerforeninger, spesialisthelsetjenesten og nasjonale helsemyndigheter.

Nasjonalt e-helsestyre har vært styringsgruppe for arbeidet.