logo

Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren. Forprosjekt.

Report Abstract

Kunstig intelligens (KI) er i rask utvikling og helse er et av områdene med størst potensial til å utnytte mulighetene som ligger i teknologien. Bare i USA investeres det titalls milliarder kroner hvert år i selskaper som lager produkter for helse basert på kunstig intelligens. I tillegg satser store internasjonale selskaper på å bygge KI inn i sine produktporteføljer. Dette gjør at det begynner å komme markedsklare, kommersielle produkter for helsetjenesten på markedet, og i årene fremover vil det komme mange flere.

I Norge er det mange prosjekter i helsetjenesten som eksperimenterer med KI. Mesteparten fokuserer på forskning og kunnskapsbygging. Så langt har resultatene fra forskningsprosjektene i liten grad blitt tatt inn i operativ bruk i helsetjenestene eller blitt kommersialisert. Årsakene til dette ligger for det meste i regelverk, finansiering og i hvilken grad løsningene treffer reelle behov i tjenesten.

Skal vi utnytte og bygge kompetanse om kunstig intelligens i helsesektoren må vi ta i bruk markedsklare, kommersielle KI-løsninger som understøtter helsetjenestens behov og mål. Vi må også jobbe mer målrettet med å ta resultater fra forskning på kunstig intelligens videre til ferdige produkter.
Basert på vårt arbeide med kunstig intelligens i denne rapporten mener vi hovedmålet med bruk av kunstig intelligens i spesialisthelsetjenesten bør være:
Løsninger som benytter kunstig intelligens skal bidra til å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte, i samsvar med det overordnede målet for Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 (NHSP).

Dette krever at vi blir bedre og mer effektive til å innføre flere KI-løsninger i operativ bruk som igjen fordrer at vi må legge til rette for innføring av KI-løsninger i operativ bruk i helsetjenestene.