Arendalsuka 2019 - Beate Hundhammer


- Utvikling i helsetjenestene er helt nødvendig, fordi vi får stadig flere eldre og hjelpetrengende. Det er pasientene og de pårørende det handler om, sier Beate Heieren Hundhammer i Kreftforeningen.

Intervjuet ble gjort under Arendalsuka 2019.

Published

15 August 2019