logo

Brukermedvirkning i forskning

Hvorfor ta med brukerne i forskning? Fordi de har viktige erfaringer å dele!

Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom og Monika Knudsen Gullslett fra Nasjonalt senter for e-helseforskning forteller om brukernes rolle i et forskningsprosjekt om videokonsultasjoner.

Videoen er produsert med støtte fra Iceland Liechtenstein Norway grants: https://eeagrants.org/