EHiN 2021 - Øystein Kydland


Published

10 November 2021

Summary

Nærhet er et stikkord for bedre brukermedvirkning. Det kan være nærhet til egen pasientinformasjon, oppfølging eller legemiddelbruk. Og helsefagstudenter bør tidligst mulig lære hvordan de sikrer god kommunikasjon. Det sa Øystein Kydland - pasvokat, pasient og pårørendeaktivist i Helse Sør-Øst.