logo

EHiN 2021 - Stina Løkke

Kort intervju med Stina Løkke fra EHiN 2021.

Alle er enige i at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan får vi til et kommunalt journalløft, undrer Stina Løkke, kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune?