logo

La kunnskap styre skipet!

Nasjonalt senter for e-helseforskning har kunnskapen du trenger!

Synes du det er utfordrende å navigere i e-helsefeltet? Er det tungt å styre det store skipet alene? Det trenger ikke å være sånn.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har kunnskapen du trenger!

Ring, meld og følg oss i sosiale medier!

Vi kan redde deg med solid forskning om digitalisering i helsetjenesten - fra kunstig intelligens og datasikkerhet til innsyn i pasientjournal, digital hjemmeoppfølging og legemiddelhåndtering og så mye mer!

La kunnskap styre skipet!