logo

Utviklingstrekk på e-helsefeltet 2019 - Kristin Andersen, Forskningsrådet

Hvordan skal de nasjonale løsningene virke sammen med de internasjonale?