logo

Videokonsultasjoner i koronatid - erfaringer innen psykisk helsevern

Hvordan er det å få psykisk behandling via en videosamtale? Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom forteller om resultatene fra deres forskningsprosjekt.

Forskningsresultatene er publisert i "Therapists' Experience of Video Consultation in Specialized Mental Health Services During the COVID-19 Pandemic: Qualitative Interview Study".

Videoen er produsert med støtte fra Iceland Liechtenstein Norway grants: https://eeagrants.org