logo

Delta i forskningsprosjekt om psykisk helse?

Vi søker deg som vil være med i et forskningsprosjekt om psykisk helse. Målet er å få kunnskap om hvordan det er å leve med psykiske plager eller sykdom.

Marianne Trondsen, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Marianne Trondsen, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

Seniorforsker Marianne Trondsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning vil gjerne komme i kontakt med deg som enten har psykiske plager, eller er pårørende til en som er psykisk syk.

- Vi vet at det er mange som sliter med den psykiske helsen, og at det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere det og hvor en kan få hjelp. Mitt forskningsprosjekt går ut på å intervjue de som lever med dette i hverdagen. I tillegg vil jeg prøve å finne ut hvordan digitale medier kan hjelpe dem, sier Marianne Trondsen.

På sikt er planen å dele kunnskapen, slik at mange får nytte av den.

- Vi mangler folks egne beskrivelser av å være i en vanskelig situasjon. Og vi vet lite om hva de gjør for å mestre problemer – for eksempel om eller hvordan de bruker sosiale medier.

Store konsekvenser

Psykisk sykdom er en av samfunnets største helseutfordringer. Det har betydelige konsekvenser for både en selv, familie og nettverk. For å utvikle gode tiltak og tjenester, trenger vi kunnskap om hva familiene selv opplever av utfordringer og hva de trenger av hjelp og støtte.

Mange land har laget nettsider hvor personer deler sine erfaringer. Det gjelder for eksempel healthtalk.org, som har vært drevet siden 2001 av Universitetet i Oxford i Storbritannia. Tilsvarende nettsider finnes ennå ikke i Norge.

- Vi ser fra andre at erfaringsdeling er til stor hjelp for pasienter, pårørende og helsepersonell i arbeid og utdanning. Derfor vil vi se om vi kan få til noe liknende på sikt, sier Trondsen.

Hvordan foregår det?

Deltakelse i studien innebærer at du stiller opp til et intervju, og forteller om dine erfaringer med å leve med psykiske plager. Du kan selv velge hvilke tema du vil snakke om. Samtalen vil vare mellom en og to timer, på et tidspunkt og sted som passer deg. Intervjuet vil bli tatt opp som lydopptak eller video, og deretter skrives ut som tekst.

Hvis du ønsker å vite mer om studien eller delta, kan du kontakte Marianne Trondsen:

Tlf.: 415 10 792 E-post: email hidden; JavaScript is required