logo

Kunstig intelligens - konferanse i Bodø, juni 2019

I juni 2019 skal det handle om kunstig intelligens og maskinlæring i helsetjenestene. En nasjonal konferanse arrangeres i Bodø, med foredragsholdere fra blant annet IBM Watson og den verdenskjente Mayoklinikken.

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF vil spre kunnskap om kunstig intelligens og maskinlæring til ledere og klinikere i norsk helsetjeneste.

Den nye teknologien utfordrer tradisjonelle arbeidsformer og reiser viktige etiske og juridiske problemstillinger.

På agendaen

I løpet av konferansen vil tilhørerne få innblikk i status, utviklingstrekk og muligheter for å ta nye teknologiske verktøy i bruk.

– Vi håper at mange norske helseledere og klinikere har mulighet til å delta. Det kommer stadig flere muligheter for å anvende teknologi i forebygging og pasientbehandling, og det vi ser nå er bare starten. Forskningen viser at helsesektoren i liten grad har klart å dra nytte av e-helseverktøy og heller ikke har kommet langt i bruken av persontilpasset medisin eller maskinlæring, de siste 10-20 årene. Derfor er det et stort behov for å spre kunnskapen om dette.

Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Stein Olav Skrøvseth
Stein Olav Skrøvseth

Foredragsholderne kommer fra blant annet fra IBM Watson, Mayoklinikken, Karolinska Institutet i Stockholm og Datatilsynet.

Konferansen finansieres av Helse Nord RHF.

Dato: 18. og 19. juni 2019
Sted: Hotell Scandic Havet, Bodø

Se programmet og meld deg på her:

https://helse-nord.no/arrangementer/kunstig-intelligens-i-helsetjenesten-2019-06-18


For mer informasjon, kontakt:

Stein Olav Skrøvseth, leder, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Tlf.: 958 05 841
email hidden; JavaScript is required

Finn Henry Hansen, direktør, Helse Nord RHF. Tlf.: 957 21 825
email hidden; JavaScript is required