Vi må samarbeide mer!


- Vi har felles forskningsinteresser, sier Kjetil Telle, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet.

- Vi ser at vi har felles interesseområder med Nasjonalt senter for e-helseforskning, spesielt innenfor det forskningstemaet vi på Folkehelsa kaller for Personell og teknologi, sier Kjetil Telle, fagdirektør for helsetjenesteforskning.

Han la i dag frem sin utviklingsplan for helsetjenesteforskning ved Folkehelseinstituttet - Kunnskap for helsetjenesten for en gjeng interesserte e-helseforskere.

- Vi vil blant annet se nærmere på hvordan innføring av ny tenknologi endrer personalbehov og behov for helsetjenester, forklarer Telle videre. - Kan for eksempel avstandsoppfølging av blodsukkeret til tenåringer med diabetes redusere allmennlegebruken? Flere av temaene jeg presenterte i dag sammenfaller med den forskningen dere på Nasjonalt senter for e-helseforskning er gode på.