E-helseforskning i ekspertgruppe om datadeling


Avdelingsleder Anne Torill Nordsletta i Nasjonalt senter for e-helseforskning skal være med i en hurtigarbeidende ekspertgruppe, nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avdelingsleder Anne Torill Nordsletta deltar i en ekspertgruppe som skal se på deling av data. Foto: Lene Lundberg
Avdelingsleder Anne Torill Nordsletta deltar i en ekspertgruppe som skal se på deling av data. Foto: Lene Lundberg

Medlemmene av ekspertgruppen skal gi innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon.

- Jeg har takket ja til å være med. Arbeidet er spennende og viktig for at vi skal klare å bruke data på en god, trygg og nyttig måte i framtiden, noe som vil gagne innbyggere og samfunn, sier Anne Torill.

Les pressemeldingen om ekspertgruppen og mandatet her.

Hva menes med datadrevet økonomi og innovasjon?

Bruk av data blir stadig viktigere for alle samfunnsområder - for offentlig sektor og næringsliv, og for oss som privatpersoner. For å benytte stordataanalyser, maskinlæring og kunstig intelligens er vi avhengig av så mye data som mulig. Men data må samles og deles på trygge måter slik at personvernet og sikkerheten ivaretas. Sektorer som finans, helse, energi og havbruk kan lage bedre produkter og tjenester hvis de kan bruke delte stordata.

- Data er ikke bare tall, vi får også data fra tekst og bilder, ustrukturerte data. Fra et forskningsståsted vil vi høste data for å skaffe ny kunnskap. Denne kunnskapen kan deretter brukes til å skape produkter og tjenester som er nyttige, sier Anne Torill.

I Norge tar vi raskt i bruk ny, tilgjengelig teknologi. Men andre land har mer innovasjon. Det er viktig at vi verner oss mot datasikkerhetsutfordringer. De eksisterer i dag, og det vil bli flere trusler i framtiden.

- Sikkerhet er viktig, og noe vi må ha god beredskap for. Samtidig ser vi som jobber med forskning at ting hindrer at for eksempel en organisasjon klarer å ta i bruk nye, smarte digitale løsninger. Pasienter og helsearbeidere kan få en enklere og mer effektiv hverdag hvis man arbeider på nye måter.

Data fra ulike kilder kan kobles sammen og gi innsikt. En pasientjournal har mye informasjon, i likhet med vær- og klimadata, medisinsk bildedata og data fra sosiale medier. Mange av oss har apper på mobilen og klokka som samler inn data om bevegelser, helse og kosthold. Det betyr at leger etter hvert får helt nye muligheter til å forebygge sykdom hos pasientene – ikke bare behandle.

- Vår erfaring med helsedata er at potensialet er enormt og at manglende tilgang begrenser mulighetene. Målet må være å høyne folks livskvalitet ved at vi forebygger og tilpasser behandlingen til den enkelte, sier Anne Torill.

Les mer om temaet datadrevet økonomi og innovasjon i Norge.