Vi deltar på EHiN 2021


9.-10. november skal flere fra vårt senter holde innlegg eller delta i paneldebatter på EHiN – E-Helse i Norge – på X Meeting Point på Hellerudsletta. Det ser vi fram til!

Bilde tatt fra en tidligere konferanse
Bilde tatt fra en tidligere konferanse

De som ikke fysisk reiser til EHiN 2021 kan få med seg foredrag digitalt. Enten du er til stede eller følger konferansen virtuelt anbefaler vi at du får med deg noen av de spennende bidragene til våre forskere.

Du kan besøke vår stand i messeområdet på X Meeting Point. Konferanselokalet er på Hellerudsletta ved Lillestrøm.

- EHiN er utvilsomt en viktig konferanse for oss, i år som tidligere år. Vi skal holde innlegg, være med i paneldebatter, er medarrangør av panel og nettverkssesjoner, og så er vi publikum. Vi er også en av EHiNs samarbeidspartnere. På vår stand vil du få informasjon om prosjekter og resultater.

  Det sier Monika Johansen, fungerende leder i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

  Hun legger til:

  - I et komplekst landskap, hvor vi blant annet undersøker positive og negative sider ved digitalisering av helsetjenestene, er oppdatert kunnskap sentralt. Her bidrar vi til fellesskapet, slik at beslutningstakere, tjenesteutviklere og andre forskere har tilgang til studier og resultater.

  Monika Johansen
  Monika Johansen

  Legemiddelliste, hjemmeoppfølging og nordisk nettverk for velferdsteknologi

  Våre medarbeidere skal holde foredrag om en rekke aktuelle tema:

  • Kan feil oppstå i PLL? (Dag 1 kl. 10:30)
  • Digitalisert behandlingstilbud for psykiske lidelser (Dag 1 kl. 12:00)
  • Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse? (Dag 1 kl. 16:00)
  • Panelsesjon om digital hjemmeoppfølging (Dag 1 kl. 16:00)
  • Gravitate health (Dag 2 kl. 09:00)
  • Nordic research network (Dag 2 kl. 09:00)
  • Experiences in Nordic countries with patients’ access to electronic health records (Dag 2 kl. 10:30)
  • Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata (Dag 2 kl. 13:30)
  • Better eHealth across continents: experiences from Norwegian actors (Dag 2 kl. 13:30)


  - Jeg tror diskusjonen om hvorvidt det kan oppstå feil i PLL (pasientens legemiddelliste) er viktig for å finne løsninger som gjør at det blir minst mulig feil, og bedre kommunikasjon mellom viktige aktører i legemiddelhåndteringskjeden, sier Johansen.

  Hun anbefaler også at tilhørere får med seg panelsesjonen om digital hjemmeoppfølging, hva som skal til for å lykkes med digital samhandling på tvers av helsetjenestene, og hvordan vi sikrer gode tjenester til alle når helsetjenesten digitaliseres, og unngår et digitalt utenforskap.

  Nordic Research Network: Health and Welfare Technology» består av 50 forskere. De inviterer til en hel dag med presentasjoner av forskning innen velferdsteknologi i de nordiske landene. Presentasjonen blir på engelsk.

  Les alt om årets EHiN.
  Her finner du programmet.