logo

En bauta innen tele- og e-helsemiljøet er borte

Onsdag 6. juli våknet vi til det triste budskapet om at Steinar Pedersen (71) var gått bort.

Steinar Pedersen
Steinar Pedersen

Han skjønte tidlig at telemedisin ville bli et kraftig verktøy i helsesektoren, og var ildsjelen som utviklet Nasjonalt senter for telemedisin til et stort miljø i Tromsø, nasjonalt og internasjonalt. Steinar etterlater store avtrykk i telemedisin og e-helsemiljøet.

Steinar betydde svært mye for mange gjennom sin evne til å motivere og inspirere. Når kolleger møtte motgang, enten på jobb eller privat, var ingenting mer oppløftende enn en pep-talk med Steinar. Han hadde en helt unik evne til å formidle. De som har hørt han in action, vil nikke gjenkjennende. Som leder var han tydelig, støttende og ga rom og tillit til sine ansatte.

Engasjementet for en bedre og mer likeverdig helsetjeneste var der hele tiden. Helsevesenets vilje og evne til innovasjon ble han aldri helt fornøyd med. Og idéer hadde han mange av! Han var alltid engasjert, og hadde en unik evne til å få folk med seg på sine prosjekter og ambisjoner.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har med seg historien til telemedisinsenteret. Selv om senteret har endret seg med tiden, ligger likevel Steinars ånd med innovasjon for bedre helsetjenester, og et sterkt engasjement for pasientens stemme, sterkt i veggene.

Hans utrettelige engasjement var synlig helt til det siste. Kort tid før han gikk bort, skrev han en kronikk om sine opplevelser som kreftpasient. Han følte seg satt på vent. Kanskje til og med glemt. Systemet fungerte ikke! Alle vi som i dag jobber med e-helse har veldig mye å takke Steinar for.

Tankene våre går i særdeleshet til hans samboer, barn og øvrig familie.

Takk for ditt fantastiske engasjement. Hvil i fred, Steinar, du er dypt savnet!