logo

Videotrim for eldre er bra, både fysisk og sosialt

Kvænangen kommune er vakker, men det er lang vei til nærmeste nabo, butikk og helsetjenester. Derfor tester kommunen ut videokommunikasjon for eldre. Møt Tove og Ole, og se hvordan prosjektet bidrar til bedre trivsel og mestring i eget hjem.

Ole fra Kvænangen kommune trener balanse hjemme sammen med en sykepleier over video. Foto: Kvænangen kommune
Ole fra Kvænangen kommune trener balanse hjemme sammen med en sykepleier over video. Foto: Kvænangen kommune

Hvordan får du hjelp til trening når båten til øya der du bor bare går to ganger i uken? For Kvænangen kommune er videokommunikasjon løsningen.

Ole er en av innbyggerne vi møter i en film om videokommunikasjon i Kvænangen kommune. Han prøver ut hverdagsrehabilitering. Sammen med hjemmetjenesten gjør han balanseøvelser over video.

- Som kommune strekker vi oss langt for å gi gode og bærekraftige tjenester til våre innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal trives og mestre å bo hjemme så lenge de ønsker. Videokommunikasjon gjør at vi når ut til flere innbyggere med tjenestene våre, også de som bor i avsideliggende strøk, sier ergoterapeut Birgit Skinnemoen, som er en av iniativtakerne bak videokommunikasjonsprosjektet i Kvænangen.

Både helse og omsorg ivaretas i prosjektet. Ole er ett eksempel på hvordan digital hjemmeoppfølging bidrar til å styrke kropp og helse. Tove er en annen innbygger som vi møter i filmen. Hennes skjerm kan blant annet ta imot videosamtaler fra venner og familie eller påminnelser.

Ensomhet gir økt risiko for mentale og fysiske problemer. For eldre er det kritisk å hindre ensomhet.

- Det er veldig spennende å se hva Kvænangen kommune har klart å få til. Med de store avstandene i kommunen er det ekstra synlig at både Tove og Ole har nytte og glede av trening og sosiale treff på skjermen. Men som vi ser i filmen er det viktig at det jobbes grundig når digitale løsninger som dette skal innføres, sier Eirin Rødseth, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hittil har 20 innbyggere testet ut videokommunikasjon. - Vi ser et stort potensial for tjenesten i en langstrakt kommune som Kvænangen, slår Skinnemoen fast.