Snow innovations

Description

Snow-systemet samler daglig inn sykdomsovervåkningsdata fra sykehus, private laboratorier, legevakter og legekontor, samt alle mikrobiologilaboratorier i Helse Midt og Helse Nord, og fra Fürst. Dette gir systemet komplett dekning av sykdomsovervåkningsdata i Helse Nord, Helse Midt, samt god dekning i fylkene Oslo, Akershus, Rogaland, Vestfold og Buskerud.

Systemet samler også inn data fra et lite utvalg legekontor og legevakter i Finnmark, Troms, Hordaland og Rogaland. Disse dataene gir indikasjoner på antall pasientkonsultasjoner innenfor respirasjon og mage tarm. Med basis i disse dataene har en del eksperimentelle tjenester vært forsøkt og resultatene er publisert. Disse er automatisk deteksjon av sykdomsutbrudd og prediksjon av fremtidige insidens.

Alle data som samles inn er i dag fritt tilgjengelig på internett.

På basis av innsamlet data sender vi ukentlig ut e-post til 4-500 mottakere i Helse Nord og Helse Midt. Dataene benyttes også i rekvirent systemet til Fürst som beslutningsstøtte for fastlegene som benytter Fürst.

SNOW data og bruksområder

Sykdomsovervåkningssystemet har i dag hovedsakelig 2 datakilder; mikrobiologi data og fastlege / legevakt data.

Kolonne-nummerKolonnenavnFormatEksempel
1RegistreringsdatoYYYY-mm-dd HH:MM:SS2002-01-03 10:13:00
2AnalysedatoYYYY-mm-dd HH:MM:SS2002-01-03 10:13:00
3Resultat sendt dato
4Rekvirent ID (hashnet)
5Rekvirent kommunenummer

tekst

Project manager

External project participant

  • Wenche Poppe, Norinnova,

    email hidden; JavaScript is required

Project period

2014 - 2018

Last updated

20 January 2020