logo

«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. En egenevaluering av implementeringen i klinisk praksis

Channel: Tidsskrift for omsorgsforskning

Journal name: Tidsskrift for omsorgsforskning

Published by: Universitetsforlaget

Publisher website: http://www.universitetsforlaget.no/

Pages: 196-208