logo

«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. En egenevaluering av implementeringen i klinisk praksis

Kanal: Tidsskrift for omsorgsforskning

Journalnavn: Tidsskrift for omsorgsforskning

Utgitt av: Universitetsforlaget

Webside utgiver: http://www.universitetsforlaget.no/

Sider: 196-208