logo

Hvordan personlige mål hos personer med kroniske sykdommer kan formuleres og følges ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi?

Channel: 3P læringsnettverksmøte

Location: Kristiansand