logo

Hvordan personlige mål hos personer med kroniske sykdommer kan formuleres og følges ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi?

Kanal: 3P læringsnettverksmøte

Plassering: Kristiansand