logo

Implementering (og utbredelse) av visjonen om personsentrert behandling; Foreløpig analyse basert på Normalization Process Theory

Channel: 3P, Læringsnettverksmøte

Location: Stavanger

Organizer: 3P