logo

Implementering (og utbredelse) av visjonen om personsentrert behandling; Foreløpig analyse basert på Normalization Process Theory

Kanal: 3P, Læringsnettverksmøte

Plassering: Stavanger

Arrangør: 3P