Implementering (og utbredelse) av visjonen om personsentrert behandling; Foreløpig analyse basert på Normalization Process Theory


Kanal: 3P, Læringsnettverksmøte

Plassering: Stavanger

Arrangør: 3P

År publisert

2017

Språk

nb

Kategori

Lecture

Forfattere