Nasjonalt senter for e-helseforskning: Innføring i senterets virksomhet og forsknings- og utredningsaktiviteten i avdeling for personlig e-helse


Organizer: Institutt for Farmasi, UiO

Year published

2020

Language

no

Category

Lecture

Authors