Nasjonalt senter for e-helseforskning: Innføring i senterets virksomhet og forsknings- og utredningsaktiviteten i avdeling for personlig e-helse


Kanal: Forskningsgruppe seminar

Plassering: STAMI bygget Oslo

Arrangør: Institutt for Farmasi, UiO

År publisert

2020

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere