logo

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Report Abstract

Denne forskningsrapporten er del av prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser» ved Direktoratet for e-helse og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Studien har undersøkt hvorvidt og hvordan velferdsteknologi kan bidra til deltakelse og mestring av fritidsaktiviteter og barn/unges rehabiliterings- og habiliteringsprosess. Velferdsteknologi er prøvd ut i kommunene Drammen og Horten. Rapporten omhandler foreldres erfaringer med utprøvingen.