logo

Digital hjemmeoppfølging: en webinarserie

Digital hjemmeoppfølging er en webinarserie for alle i helsesektoren og forskningsmiljøer som er interessert i velferdsteknologi og hjemmeoppfølging med digitale hjelpemidler.

Webinarserien sendes annenhver fredag, kl 08.15-09.00. De arrangeres av Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sunnaas sykehus, Universitetet i Agder og Indre Østfold kommune.

Opptak og kommende webinarer finnes her.

Klippene i denne filmen kommer fra webinarer som ble tatt opp høsten 2021:

Illustrasjoner fra Colourbox.com