Digital sårbehandling


Published

13 October 2021

Summary

Axel Einar Mathiesen, PKO leder Bærum sykehus, forteller om samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for oppfølging av sårpasientene hjemme. Samarbeidet sikrer kunnskapsoverføring og mindre belastning for pasientene.

For more information, contact: