Digital sårbehandling

Axel Einar Mathiesen, PKO leder Bærum sykehus, forteller om samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for oppfølging av sårpasientene hjemme. Samarbeidet sikrer kunnskapsoverføring og mindre belastning for pasientene.