Digital sårbehandling


Publisert

13.10.2021

Sammendrag

Axel Einar Mathiesen, PKO leder Bærum sykehus, forteller om samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for oppfølging av sårpasientene hjemme. Samarbeidet sikrer kunnskapsoverføring og mindre belastning for pasientene.

For mer informasjon, kontakt: