logo

EHiN 2021 - Line Helen Linstad

Kort intervju med Line Helen Linstad fra EHiN 2021.

The Nordic Health 2030 Movement er en bevegelse med 30 ledende beslutningstakere i Norden som jobber for å utvikle og implementere bedre helsepolitikk.

– Norge har nå en gylden mulighet til å samarbeide med våre naboer, sier Line Helen Linstad, stipendiat ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.