logo

EHiN 2021 - Nina Jensen

Fra papirlapp til mobilapp på sengepost. Erfaringene sykepleiere ved Nordlandssykehuset har gjort det siste året med å gå fra papir til å registrere via en mobilapp er nesten udelt positive forteller Nina Jensen ved Nordlandssykehuset HF.