EHiN 2021 - Nina Nedregård Jensen


Publisert

10.11.2021

Sammendrag

Fra papirlapp til mobilapp på sengepost. Erfaringene sykepleiere ved Nordlandssykehuset har gjort det siste året med å gå fra papir til å registrere via en mobilapp er nesten udelt positive.