logo

Videokommunikasjon i Kvænangen kommune

Kvænangen kommune har prøvd ut to forskjellige løsninger for videokommunikasjon med eldre. Det gjør det enklere for eldre som bor i avsideliggendes strøk til å holde kontakt med familien og få oppfølging fra hjemmetjenesten. Møt Tove og Ole fra vakre Kvænangen kommune og se hvordan prosjektet bidrar til bedre trivsel og mestring i eget hjem.

Filmen er et prosjekt fra Kvænangen kommune, og er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning. Midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Iceland Liechtenstein Norway grants.