Videokommunikasjon i Kvænangen kommune


Filmen er et prosjekt fra Kvænangen kommune, og er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning. Midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Iceland Liechtenstein Norway grants.

Publisert

22.02.2022

Sammendrag

Kvænangen kommune har prøvd ut to forskjellige løsninger for videokommunikasjon med eldre. Det gjør det enklere for eldre som bor i avsideliggendes strøk til å holde kontakt med familien og få oppfølging fra hjemmetjenesten. Møt Tove og Ole fra vakre Kvænangen kommune og se hvordan prosjektet bidrar til bedre trivsel og mestring i eget hjem.

For mer informasjon, kontakt: