logo

Pakker frihet i kofferten

Sommeren 2014 skjedde det noe som virkelig dokumenterte for Epitalet hvor frie og uavhengige pasientene deres ble, når de visste at de hadde helsepersonell bare et tastetrykk unna.

76 år gamle Lilly fikk et nytt og mye mer selvstendig liv som e-borger i Epitalet, istedenfor da hun som pasient var avhengig av å jevnlig besøke sin lege, og risikerte hyppige sykehusinnleggelser.

Denne historien handler om Lilly (76), som i 2006 fikk diagnosen KOLS. Hun hadde hatt erfaring med sykdommen og det den krevde av behandling og oppfølging i seks år da hun ble med i Epitalet-prosjektet i Lyngby tilbake i 2012. Året før hadde hun vært innlagt tre ganger på sykehus, og var nødt til å gjøre jevnlige besøk hos sin fastlege i kommunen, blant annet for å måle og registrere hvordan sykdommen utviklet seg. Livet til Lilly var sterkt preget av sykdommen da hun ble introdusert for Epitalet. Som e-borger i Epitalet fikk hun flere verktøy som kunne hjelpe henne.

Nettbrett og måleinstrumenter

Epitalet leverer ut et nettbrett med programvare som gjør at Lilly kan kommunisere via videotelefon med helsepersonell. I tillegg har Epitalet flere «gjør det selv»-løsninger koblet til digitale måleinstrumenter. Slik at Lilly kunne teste lungefunksjon og oksygenopptak via det samme nettbrettet.

I tillegg fulgte det med en «akuttkoffert». Dette er en koffert med medisin som Lilly ikke står på til daglig, men som ligger klar og alltid er i beredskap i tilfelle Lilly skulle oppleve en utvikling i sykdomstilstanden som fordrer mer eller rask behandling.

Via Epitalets helsefaglige spesialister og nettbrettets programvare, lærer Lilly seg å mestre sykdommen på et helt annet vis. Hun er flink til å gjøre jevnlige målinger som er avtalt med lege og sykepleier. Dataene som måleinstrumentene registrerer, lastes opp i hennes journal slik at helsepersonellet som følger henne kan se utviklingen dag for dag på sine dataskjermer.

Lilly blir en såkalt e-borger. Og med den statusen følger et mye friere liv en det hun de siste seks årene har hatt. All sykdomsoppfølging blir foretatt hjemme i egen stue, og istedenfor å bruke mye tid på å reise til og fra lege og kontroller, kan hun nå bruke tiden sin på akkurat det hun har lyst til.

Slik ser utstyret ut som Lilly og de andre e-borgerne med KOLS fikk tilgang til gjennom Epitalet. Foto: Epital Health AS.

Drar på ferie

Lilly og mannen hennes bestemmer seg for å reise til sønnen sin sommeren 2014. Han bor i Florida. Lilly kjenner seg i strålende form, og er trygg på at hun er i gode hender så lenge både nettbrettet fra Epitalet og medisinen i den vesle akutt-kofferten er med på reisen.

Mandag 28. juli 2014, mens hun fortsatt er i Florida på ferie, våkner Lilly og kjenner seg dårlig. Dagen starter med mye mer hosting enn normalt, og Lilly vet at dette kan utarte i rask forverring og at det i verste fall kan føre til at hun kveles. Hun gjør de faste målingene sine og blir nesten umiddelbart kontaktet via videotelefon på nettbrettet, av en sykepleier på callsenteret hjemme i Lyngby. På callsenteret har sykepleieren sett ut fra dataene som kommer inn, at Lilly har problemer. Det er også derfor hun tar kontakt på videotelefon for å bedre kunne se hvordan Lilly har det. Her kan hun gjøre en visuell vurdering av Lilly, og ser om hun er blek eller på andre måter bærer preg av sykdomsutvikling. Sykepleieren skjønner at situasjonen til Lilly er alvorlig, og iverksetter tiltak mens hun ber Lilly forsøke å hvile så godt hun kan.

Dette er en digresjon, men viser Epitalets fine muligheter. Da Lilly ble akutt syk var egentlig både hun og legen på ferie. Lilly var i Florida, 4000 kilometer unna helsepersonellet som kjente henne og behandlet henne. Sykepleieren som styrte behandlingsprosessen satt i Lyngby og e-legen var på Bornholm. Likevel fikk Lilly akutt hjelp på timen, og unngikk at sykdommen utviklet seg videre.

Oversikt i en app

Det første sykepleieren så gjør er å kontakte e-legen som har vakt. Han er på besøk hos noen venner på Bornholm, men ved hjelp av sin smarttelefon får han opp Epitalet-appen, og med den får han et komplett bilde av Lillys helsedata. Sammen med sykepleieren beslutter legen å starte behandling av Lilly via akuttkofferten, og at Lilly skal kontaktes igjen neste dag for virtuell oppfølging.

Planen settes i verk umiddelbart. Sykepleieren tar kontakt med Lilly på videomøte og ser til at hun får i seg riktig medisin. I mellomtiden dokumenterer e-legen planen på sin smarttelefon slik at den er tilgjengelig i hennes journal. Legen som har vakt er tilfeldigvis Klaus Phanareth, mannen som har vært med på å utvikle hele Epitalet-løsningen.

Lilly følger rådene og tar medisinen. De gir god effekt siden hun fikk kontakt og behandling i løpet av en liten morgentime, og ikke minst kjente tryggheten av å bli tatt på alvor umiddelbart. Hun følges opp som planlagt neste dag, men trenger ikke flere virtuelle konsultasjoner. Innen 24 timer er den

Selvstendige pasienter

Tre dager senere lander Lilly og mannen hjemme i Danmark. Ferieturen er slutt. Lilly har ennå ikke fortalt sykepleieren og legen at hun har vært på reise. Men neste gang hun har kontakt med dem, forteller at hun var 4000 kilometer unna da de behandlet henne. Slik at akutt-konsultasjonen altså foregikk med pasienten i Florida, sykepleieren i Lyngby og legen på Bornholm.

Lilly, og mange pasienter med henne, har fått et helt nytt liv med Epitalet. Istedenfor å være avhengig av jevnlig kontakt med helsevesenet, og ofte måtte bli svært dårlig før hjelp iverksettes, kan pasientene nå forebygge alvorlig utvikling av sykdommen. Mange rapporterer at de har klart å gjenoppta mye av det livet de hadde før sykdommen kom, og satte store begrensninger.

‒ De siste tre vintrene har vi tilbragt i Florida, hvor Epitalet-kofferten med tilbehør er med. Jeg har en gang opplevd å bli forkjølet mens vi er der. Da gjorde jeg målinger med oksygeninnhold, puls, temperatur og lungekapasitet som ble overført til Danmark. Siden tallene mine blant annet viste for lavt oksygeninnhold og litt feber, ble callsenteret kontaktet. De fulgte meg opp tett i dagene som kom, hvilket var meget beroligende. Etter 14 dager var tallene fine igjen og jeg hadde det godt. På grunn av Epitalet unngikk jeg en alvorlig lungebetennelse. Det gir en stor trygghet å vite at det er mulig å få kontakt med sykepleier og lege døgnet rundt, selv om man befinner seg på reise og langt unna Danmark. Epitalet gir en stor økning av ens livskvalitet, sier Lilly til epital.com.

Det hadde også en stor effekt på pasientene i Epitalet Lyngby å kunne måle og selvmonitorere egen sykdomsutvikling. Ved å kunne se verdiene dag for dag, samtidig som de kjente på kroppens symptomer, ble de mye bedre kjent med egen sykdom og mye tryggere på den. Mange e-borgere meldte tilbake at de på grunn av Epitalet følte seg frie og selvstendige.

Les mer om Epital Health her: https://www.epital.com/