Helseplattformen: felles klinisk kunnskapsstøtte

Description

Prosjektet skal oppsummere kunnskap om muligheter for etablering av felles klinisk kunnskapsstøtte gjennom å:

  • beskrive hva et kunnskapsgrunnlag er, med varianter og oversikt over hva det inneholder.
  • sammenfatte erfaringer fra miljøer som har etablert felles kunnskapsstøtte.
  • vise hvordan leverandørene i Helseplattformen har tilrettelagt for kunnskapsstøtte i sine løsninger.


Goals

Oppsummere muligheten for å etablere nasjonal klinisk kunnskapsstøtte

Method

  • Generelt litteratursøk.
  • Spesifikt litteratursøk på f.eks. tre utvalgte land eller store helseforetak som har etablert felles kunnskapsstøtte.
  • Gjennomføre intervjuer og evt spørreundersøkelse med identifiserte miljøer og leverandører.

Project manager

Project participants

Financing

  • Ministry of Health and Care Services

Theme

Pasientforløp

Project period

2018 - 2018

Last updated

27 November 2018